Home » Aftrekposten

Aftrekposten

EIGEN WONING

Dit is een uitgebreid gebied met mogelijkheden voor aftrekposten. Bijvoorbeeld:

 • Lopende lening: alleen de betaalde rente voor de lening is aftrekbaar
 • Omzetting van lening: boeterente en bemiddelingskosten lening ook aftrekbaar
 • Aankoop woning: aanvraag nationale hypotheekgarantie, bemiddelingskosten voor lening, taxatiekosten ook aftrekbaar
 • Verkoop woning: royementskosten ook aftrekbaar Tevens kan er sprake zijn van scheiding waardoor de betaalde rente voor de lening volledig, beperkt of helemaal niet meer aftrekbaar is In een persoonlijk gesprek kan ik u alle details verstrekken welke nodig zijn

LIJFRENTEPREMIES

Premies voor lijfrente zijn aftrekbaar voor zover er sprake is van een pensioentekort. In de meeste gevallen zijn betaalde premies lager dan
€ 1000,- volledig aftrekbaar. Met behulp van jaarcijfers en de pensioenaangroei kan ik snel voor u uitrekenen welk bedrag van de betaalde premies aftrekbaar is.

STUDIEKOSTEN

Gemaakte kosten voor een studie om vooruit te komen in de maatschappij of om op peil te blijven in uw dagelijkse werkzaamheden zijn grotendeels aftrekbaar. Studiekosten van een student zonder studiefinanciering zijn ook aftrekbaar.

GIFTEN

Vrijwillige giften aan een kerkelijke instelling of aan goede doelen welke in de lijst staan van “algemeen nut beogende instellingen” zijn aftrekbaar.

ALIMENTATIE

Betaalde alimentatie aan uw ex-partner is aftrekbaar voor zover deze alimentatie is bestemd voor hem/haar. Bij de ontvanger is deze alimentatie belast. Betaalde alimentatie welke is bestemd voor de kinderen ( kosten levensonderhoud ) is niet aftrekbaar en deze alimentatie is ook niet belast bij de ontvanger.

TERUGBETAALDE UITKERING/LOON

Indien u ten onrechte een uitkering heeft ontvangen en deze heeft terugbetaald uit eigen middelen geldt dat dit bedrag als een negatief inkomen aftrekbaar is voor de belasting. Dit geldt tevens voor teveel ontvangen en terugbetaald loon.

ZIEKTEKOSTEN

Bij de aftrekmogelijkheid van ziektekosten kunt u denken aan:

 • Niet vergoedde kosten voor arts, tandarts of specialist ( bv: fysiotherapie)
 • Medicijnen welke niet zijn vergoed ( verplicht/vrijwillig eigen risico zijn niet aftrekbaar)
 • Hulpmiddelen zoals: gehoorapparaten, kunstgebit, protheses, elektrische aanpassingen van bed op doktersvoorschrift welke niet zijn vergoed. ( rollator, scootmobiel, rolstoel, krukken zijn niet aftrekbaar )
 • Reiskosten naar arts, tandarts en specialist zijn aftrekbaar. Voor reizen met eigen auto geldt een gemiddelde aftrek van € 0,40 per gereden kilometer en de reiskosten met openbaar vervoer zijn volledig aftrekbaar.
 • Dieet op doktersvoorschrift is aftrekbaar voor zover het dieet voorkomt op de lijst van de Belastingdienst. ( een dieet voor diabetes is niet aftrekbaar )
 • Gezinshulp is aftrekbaar voor zover er geen sprake is van indicatie door het CAK. Betreft tijdelijke gezinshulp door een ongeval of handicap.
 • Extra kosten voor kleding en/of beddegoed zijn aftrekbaar als er sprake is van extra slijtage door b.v. incontinentie, allergie of om andere redenen.
 • Reiskosten voor ziekenbezoek zijn aftrekbaar als er sprake is van het bezoeken van een gezinslid welke langer dan een maand wordt verpleegd in een ziekenhuis of verpleeginstelling. De enkele reis moet dan meer zijn dan 10 kilometer. Voor het reizen met een auto geldt een aftrek van € 0.19 per kilometer en bij openbaar vervoer zijn de gemaakte kosten aftrekbaar.