Home » Belastbaar vermogen (Box 3)

Belastbaar vermogen (Box 3)

Voor uw vermogensbestanddelen kunt u belast worden in BOX 3. Het gaat in dit verband om het totaal van bank- en spaartegoeden, uitstaande vorderingen, onroerende goederen, waarde tweede woning en waarde aandelenportefeuilles

Schulden ( niet de hypotheekschuld in BOX1 ) boven drempel zijn aftrekbaar

De waardepeildatum is vastgesteld op 1 januari van betreffende belastingjaar

Iedereen heeft echter recht op een heffingsvrij vermogen en deze is bepaald op  € 25.000 per persoon. Voor fiscale partners geldt een vrijstelling van
€ 50.000

Van het belastbaar vermogen wordt gesteld dat het fictief rendement 4% is. Over dit rendement is 30% belasting verschuldigd. Is het belastbaar vermogen hoger dan € 75.000 dan is de verschuldigde belasting iets hoger.

Voorbeeld: Fiscale partners hebben een vermogen van € 120.000. Het deel dat niet is belast bedraagt € 50.000. Per saldo belastbaar vermogen dus
€ 70.000. Over dit bedrag is 4% X 30% belasting verschuldigd oftewel € 840.