Home » Extra kortingen

Extra kortingen

Via uw loon en/of uitkering van uw werkgever of uitkeringsinstantie zijn de meeste heffingskortingen al verwerkt in de loonbelastingtabel.

Denk aan:
Algemene heffingskorting, arbeidskorting, ouderenkorting en alleenstaande ouderenkorting.

Er zijn echter kortingen welke u zelf dient aan te vragen via een in te dienen aangifte of verzoek om voorlopige teruggaaf.

Dit zijn:
Inkomensafhankelijke combinatiekorting: U heeft recht op deze korting als u voldoet aan de volgende voorwaarden: uw kind is op 1 januari jonger dan 12 jaar, uw kind staat op uw adres ingeschreven, u bent alleenstaande ouder en u heeft in dat jaar een arbeidsinkomen boven de
€ 4.881 (2016). De hoogte van de korting is afhankelijk van uw verzamelinkomen. Bent u fiscale partners en u geniet beiden een arbeidsinkomen boven de € 4.881(2016) dan heeft de minstverdienende partner recht op deze aftrek. De hoogte van de korting is afhankelijk van het gezamenlijke verzamelinkomen van beide fiscale partners.

Jonggehandicaptenkorting: U heeft recht op deze korting als u een wajonguitkering geniet. Door het UWV wordt al rekening gehouden met deze korting via de loonheffing. Ook heeft u recht op deze korting als u geen wajonguitkering krijgt omdat u vervangende looninkomsten geniet. In de meeste gevallen houdt de werkgever al rekening met deze korting maar niet in alle gevallen.