Home » Toeslagen

Toeslagen

Zorgtoeslag: Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen heeft u recht op zorgtoeslag. Dit is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering.

Huurtoeslag: U heeft recht op huurtoeslag als uw gezinsinkomen erg laag is. De hoogte is afhankelijk van de gezinssamenstelling, het gezinsinkomen, de huur en de leeftijd. Bijzondere eenmalige inkomsten zijn vrijgesteld en tellen niet mee.

Kindgebonden budget: Heeft u kinderen jonger dan 18 jaar dan heeft u recht op kindgebonden budget. De hoogte is afhankelijk van het gezinsinkomen.

Kinderopvangtoeslag: Als u kinderen in de kinderopvang heeft dan heeft u, afhankelijk van het gezinsinkomen, recht op kinderopvangtoeslag.

LET OP: U moet de kinderopvangtoeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarover u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

LET OP: Voor alle andere aanslagen geldt dat uw aanvraag moet zijn ingediend voor 1 september van het jaar volgend op het jaar van aanvraag.